fister1

3 MAJA ZAWODY DLA DZIECI I MŁODZIEZY

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W ELBLĄGU INFORMUJE, ŻE TRADYCYJNE ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ O PUCHAR PREZYDENTA ELBLĄGA ODBĘDĄ SIĘ 3 MAJA 2011 ROKU NA RZECE ELBLĄG NA BULWARZE ZYGMUNTA AUGUSTA OD GODZ. 8.30

REGULAMIN

Wiosennych Zawodów Wędkarskich dla Dzieci i Młodzieży

O „Puchar Prezydenta Elbląga”

1.      Patronat

 • Prezydent Miasta Elbląga

2.      Organizatorzy:

 • Zarząd Okręgu PZW w Elblągu
 • Zarząd Koła Elektrociepłownia Elbląg

3.      Cel zawodów:

 • Popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród młodzieży szkolnej jako formy czynnego wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą oraz jej ochrony

 4.      Termin i miejsce zawodów:

 • 3 maja 2010r.. rzeka Elbląg – Bulwar Zygmunta Augusta.

5.      Uczestnictwo w zawodach:

 • w zawodach uczestniczy młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych (dziewczęta i chłopcy – niezależnie od przynależności do PZW)
 • w zawodach uczestniczy tylko jedna 3-osobowa drużyna z każdej szkoły
 • dodatkowo, szkoły w których istnieją młodzieżowe szkółki wędkarskie, mogą wystawić po jednej również 3-osobowej drużynie
 • zawodnicy biorą udział w konkursie indywidualnym i drużynowym
 • drużyny startują w wyznaczonych (wylosowanych) miejscach pod opieką swojego opiekuna (nauczyciela) i wyznaczonego sędziego PZW

 6.      Przepisy ogólne:

 • Zawodnicy łowią na jedna wędkę (trzymaną w ręku lub rękach) składającą się z wędziska (maks. długość w grupie I – 10 m, w grupie II – 11,5 m), Żyłki (może być na kołowrotku), spławika, obciążenia i haczyka.
 • Nęcenie przed rozpoczęciem łowienia kulami dowolnej wielkości, natomiast w czasie łowienia kulami mieszczącymi się w jednej zamkniętej ręce.
 • Zanęty i przynęty dowolne, naturalne (nie sztuczne)
 • Zawodnicy muszą posiadać odpowiednią siatkę (minimum 2 obręcze o średnicy powyżej 40 cm) do przechowywania ryb w stanie żywym
 • Zawody rozgrywane będą zgodnie z aktualnym „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW” – wydanie z 2003r. wraz z późniejszymi zmianami, oraz niniejszym regulaminem
 • Dla przypomnienia podajemy minimalne wymiary ochronne ryb najczęściej występujących w rzece Elbląg, oraz ryby pod całkowitą ochroną:

Wzdręga – 15 cm

Lin, rozpiór – 25 cm

szczupak – 50 cm

sandacz - pod ochroną

ciosa – zakaz połowu

ciernik – nie będzie punktowany

 • Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez sędziego, ryby będą wpuszczone do rzeki
 • Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia stanowisko w stanie czystym (śmieci i odpadki zabiera ze sobą)

 7.      Punktacja:

 • Punkty przyznawane będą za ogólną wagę złowionych ryb wg pkt.6 – za każdy gram wagi ryby przyznawany będzie jeden punkt

8.  Nagrody

a)     drużynowo:

 • zwycięża drużyna (szkoła), w której zawodnicy uzyskają  największą ilość punktów
 • nagrodami za I miejsce jest Puchar Prezydenta  Elbląga oraz dyplomy Zarządu Okręgu PZW w Elblągu
 • za II i III miejsce w obu grupach wiekowych przewidziano puchary ZO PZW w Elblągu i dyplomy.

b)     indywidualnie:

 • w grupie szkół podstawowych dla najlepszych zawodników w punktacji przewidziano 5 upominków ( w tym dla najlepszej zawodniczki i najmłodszego uczestnika zawodów)
 • w grupie gimnazjów dla najlepszych zawodników w punktacji przewidziano  4 upominki     ( w tym dla najlepszej zawodniczki)
 • w grupie szkół ponadpodstawowych, dla najlepszych zawodników w punktacji, przewidziano  4 upominki ( w tym dla najlepszej zawodniczki)

9.  Program zawodów:

 •  830 – 900 sprawdzanie i ewentualna korekta listy zawodników
 •  900 – 910 omówienie regulaminu zawodów
 •  910  –  955  losowanie stanowisk, dojście do stanowisk i przygotowanie do zawodów
 •  955 – 1000 nęcenie (zanęta ciężka)
 • 1000 – 1200 zawody
 • 1200 – 1300 ważenie ryb na stanowiskach, praca Komisji Sędziowskiej
 • 1300 – 1400  ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
 • 1400  zakończenie zawodów

10. Postanowienia końcowe:

 • Sygnały – (rakietą, gwizdkiem, klaksonem)

-         1 sygnał – wejście na stanowiska

-         2 sygnał – nęcenie (5 minut przed rozpoczęcia łowienia)

-         3 sygnał – rozpoczęcie łowienia

-         4 sygnał – 5 minut przed zakończeniem łowienia

-         5 sygnał – zakończenie łowienia

 • Za niewłaściwe zachowanie zawodnika na stanowisku – w tym palenie papierosów, używanie słów wulgarnych, picie alkoholu – zawodnik może być po jednym ostrzeżeniu zdyskwalifikowany przez sędziego
 • Na stanowisku zawodnika, oprócz sędziego, może przebywać trener, udzielając jedynie porad ustnych

11. Zgłoszenia:

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu prosi szkoły o telefoniczne zgłaszanie udziału w zawodach 3 osobowych reprezentacji szkół do dnia 28.04.2010r. ZO PZW 82-300 Elbląg ul. Sukiennicza 10  tel. 55 2325482.

Uwaga – szkoły, w których istnieją młodzieżowe szkółki wędkarskie mogą dodatkowo zgłosić 1 drużynę 3 osobową.

Ewentualne pytania prosimy kierować do ZO PZW w Elblągu tel. 55 232-54-82.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież elbląską do udziału w zawodach.

 • Ostateczną listę imienną zawodników i opiekuna (drużynę i opiekuna zgłoszonych wcześniej do ZO PZW prosimy potwierdzić na miejscu zawodów