fister1

zarybienie pstrągiem

ZARYBIENIE  PSTRĄGIEM  POTOKOWYM, SZCZUPAKIEM  I  BOLENIEM

Zarząd Okręgu infomormje, że w dniu 13.04.2010r. odbędzie się zarybienie narybkiem wiosennym pstrąga potokowego rzek: Dzierzgoń (m. Prakwice) i Liwa (m. Szadowo). Do wymienionych rzek trafi odpowiednio 5991 szt. i 2000 szt. narybku. Ponadto w tym samym dniu do wód j. Drużno, rz. Dzierzgoń, rz. Balewka, Kanału Brajteryna zostanie wypuszczony wylęg żerujący szczupaka w łącznej ilości 1100000 szt. Wylęg otrzymano z ikry pozyskanej od tarlaków złowionych w j. Drużno. Miejsca zarybień to odpowiednio: m. Węgle, m. Nowe Dolno, m. Krzewsk oraz m. Nowotki.

W dniu 14.04.2010 r. odbędzie się zarybienie rzeki Nogat narybkiem wiosennym bolenia.