fister1

Informacja o zmianie konta bankowego

ZMIANA  NUMERU  KONTA  BANKOWEGO  OKRĘGU  PZW  W  ELBLĄGU

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że ulega zmianie numer konta bankowego.
Aktualny numer to:
42 1240 2265 11110010 3252 8076