fister1

Wody Polskie odpowiadają w sprawie wjazdów na wały.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu w odpowiedzi
na pismo z dnia 3O,a6.2O2L r. nr GRW 32/2027 r. (data wpływu 06.07.2027 r.) informuje, że na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Dzierzgoń w miejscowości Nowe Dolno Nadzór Wodny w Elblągu dokonał wymiany zniszczonego znaku drogowego z zachowaniem uprawnień.
lnformujemy również, że Państwowa Straż Rybacka, Spoleczna Straż Rybacka i Policja w momencie wykonywania działań służbowych mają bezwzględne prawo poruszania się po wszelkich drogach.
Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U, z2O2L r. poz.
624} nie ma możliwości wydania zgody na odstępstwo od zakazu przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami dla osób fizycznych.

 

Oryginalna treść dokumentu