fister1

Ordynacja Wyborcza do władz i organów Kół Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.

Zarząd Okręgu  PZW w Elblągu informuje, że na posiedzeniu w dniu 20.02.2021 roku została zatwierdzona Ordynacja Wyborcza do władz i organów Kół Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu. Terminy zebrań sprawozdawczo wyborczych w kołach będą uzależnione od sytuacji pandemicznej w kraju i zarządzeń Rządu w tej sprawie. Na obecną chwilę zgodnie z zasadami obostrzeń :

 

 

"ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób- do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą."

Zebrania sprawozdawczo wyborcze w koła i klubach oraz Okręgowy Zjazd Delegatów nie mogą się odbywać.

Tekst ordynacji