fister1

zawiadomienie o zarybieniu

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 30.03.2012r.(piątek) odbędzie się zarybienie kroczkiem karpia następujących obwodów:

1. j. Kisielice w lesie - 200 kg - godz. 11.00

2. j. Sztumskie (na cieku Rów Biały nr 2) - 400 kg - godz. 14.00 - 14.30

3. j. Licze - 50 kg - godz.10.00

4. j. Martwe (obwód rz. Kumiela w zlewni rz. Elbląg) - 125 kg - godz. 15.30 - 16.30