baner750x100

Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb

Informuję, że ze względu na zapisy uchwalonego nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb przez Zarząd Główny PZW (uchwała 172/IX/2019 z dnia 20 września 2019 r., który wchodzi w życie  01.01.2020 r), zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do rybactwa (Okręg PZW, w drodze uchwały ZO) określając w nim zasady: wędkowania, dozwolone metody połowu i ochrony ryb.


Dla lepszego przygotowania się do nowego sezonu i przyswojenia sobie wiedzy na ten temat w załącznikach prezentujemy treść Regulaminu PZW uchwalonego przez Zarząd Główny oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW w Elblągu w 2020r. (uchwała nr 19/2019 Zarządu Okręgu PZW w Elblągu z dnia 05.11.2019r.), które obowiązywać będą od 01.01.2020r. Nadmieniam również, że RAPR Okręgu PZW w Elblągu w 2020r. będzie stanowił integralną część każdego zezwolenia wydawanego po opłaceniu składek członkowskich.

Regulamin RAPR PZW uchwalonyprzez Zarząd Główny

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW w Elblągu

 


Informację sporządził:

Dyrektor biura ZO PZW w Elblągu

Krzysztof Cegiel