baner750x100

orzeczenie Sądu wobec sprawcy zanieczyszczenia.

Zgodnie z treścią pisma Sądu Rejonowego w Elblągu VII Wydział Wykonywania Orzeczeń Sądowych z dnia 20.09.2018r. wobec sprawcy zanieczyszczenia w okresie od czerwca 2013 do 03 października 2014r. wód rzeki Terkawki i j. Drużno prawomocnie orzeczono, co następuje:
- uznano oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu oskarżeniem czynu i skazano go na karę grzywny w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych , ustalając wysokość jednej stawki na 100 (sto) złotych;
- orzeczono od oskarżonego nawiązkę na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu w kwocie 3000 zł;
- zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości.

Informację sporządził:

Dyrektor biura ZO PZW w Elblągu