baner750x100

INFORMACJA -uprawomocnienie wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku

Informuję, że w dniu 27.08.2018r. uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku V Wydział Karny Odwoławczy w sprawie zatrucia wód j. Kaniewo (Koniecwałd) i związanego z tym masowego śnięcia ryb w okresie od 23 lutego 2016 do 29 marca 2016 roku. Wobec  osoby odpowiedzialnej za ten czyn orzeczono:
- karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,
- środek karny w postaci zakazu pełnienia funkcji w organach zarządzających i nadzorczych  na okres 2 (dwóch) lat,
- wykonanie orzeczonej  wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata,
- zobowiązano oskarżonego do naprawienia wyrządzonej szkody przez zapłatę na rzecz PZW O w Elblągu kwoty 16 343,82 zł w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienienia się wyroku,
- zobowiązano oskarżonego do zapłaty na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej kwoty 10000 zł,
- zwolniono oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, obciążając nim Skarb Państwa.

Informację sporządził:

Dyrektor biura ZO PZW w Elblągu

Krzysztof Cegiel