baner750x100

KOMUNIKAT

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że OPZW w Elblągu wystąpiło do Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Zarządu Zlewni w Elblągu
z pytaniem i prośbą o udostępnienie wędkarzom utwardzonych dróg przeciwpowodziowych. W odpowiedzi uzyskaliśmy następującą informację:
- można uzyskać takie zezwolenie;
- zezwolenie będzie wydawane na okres roku;
- w celu uzyskania takiego zezwolenia należy OSOBIŚCIE udać się do siedziby PGWWP Zarządu Zlewni w Elblągu przy ul. Junaków 3;
- do wystawienia zezwolenia będą potrzebne następujące informacje dotyczące zainteresowanego uzyskaniem zezwolenia, tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, marka i model samochodu lub innego pojazdu mechanicznego, nr rejestracyjny samochodu lub innego pojazdu mechanicznego.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel