fister1

obręb

OBRĘBY  OCHRONNE  NA  RZECE  NOGAT

W dniu 12.05.2011r. oznakowano tablicami dwa obręby ochronne na rz. Nogat, które obejmują odcinki rzeki od 200 m powyżej do 200 m poniżej śluz Michałowo i Rakowiec. Na tych odcinakach połów i czynności szkodliwe dla ryb są prawem zabronione.