fister1

Informacja ZG w sprawie organizacji zawodów wędkarskich

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z kierowanymi z Waszej strony pytaniami dotyczącymi przesłanego w dniu 30.05.2020 Komunikatu w sprawie organizowania wędkarskich zawodów sportowych, przesyłam poniżej, jako uzupełnienie treść wykładni prawnej przygotowanej przez Radcę prawnego ZG PZW.

Wskazana w Komunikacie możliwość organizowania wędkarskich zawodów sportowych wynika  z treści par. 6 ust. 10 punkt 2 oraz ust. 12 punkt 1 ppkt a-e oraz punkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 opublikowanego w Dz.U. 2020 poz. 964 .

Przywołany par. 6 ust. 10 punkt 2 Rozporządzenia ustanawia możliwość zorganizowania  i przeprowadzenia przez jednostki organizacyjne PZW zawodów sportowych pod warunkiem, że max. liczba uczestników nie przekroczy 150 osób bez udziału publiczności.

Zgodnie z treścią par. 6 ust. 12 pkt 1 ppkt a-e  i pkt 2 organizator wydarzenia sportowego w tym wypadku zawodów sportowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników i organizację zawodów uwzględniającą zachowanie reżimu sanitarnego.

Tekst rozporządzenia http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/964