baner750x100

Komunikat nr 1 Ogólnopolskie Spinningowe Zawody Eliminacyjne do Grand Prix Polski 2019 „Puchar Nogatu 2018”

Komunikat nr 1
Ogólnopolskie Spinningowe Zawody Eliminacyjne do Grand Prix Polski 2019
„Puchar Nogatu 2018”

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW w Warszawie, organizuje w dniach 18-20.05.2018 r. Ogólnopolskie Spinningowe Zawody Eliminacyjne do Grand Prix Polski 2019 „Puchar Nogatu 2018”
I. Informacje organizacyjne:
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Hotelu Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21. Przyjmowanie teamów, i łodzi odbędzie się w dniu 18.05.2018 r. w godz. 12:00- 17:00.


2. Zgłoszenia do udziału w zawodach prosimy nadsyłać na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 4 a do Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW część II.1, w nieprzekraczalnym terminie do 08.05.2018 r. na adres – Okręg PZW w Elblągu ul. Sukiennicza 10, fax – 552370809, e-mail – sport@pzw.elblag.pl.


3. Opłatę startową od teamu w wysokości 500 PLN + VAT = 615 PLN należy wpłacić na konto Okręgu PZW w Elblągu – Bank PEKAO S.A. II O/Elbląg 42 1240 2265 1111 0010 3252 8076 z dopiskiem „Eliminacje do Grand Prix Polski 2019” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2018. Teamom, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę startową, a z przyczyn różnych nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.


Uwaga!
Informujemy, że zgodnie z decyzją Głównego Kapitanatu Sportowego warunkiem dopuszczenia do zawodów jest opłata startowego za udział jednocześnie w dwóch zawodach eliminacyjnych na konto Okręgu PZW w Elblągu podane w komunikacie oraz na konto Okręgu PZW w Zamościu, który jest organizatorem drugich zawodów eliminacyjnych do GPx (odbędą się w dniach: 8-10.06.2018 roku).
Wpłatę 500 PLN należy dokonać na konto Okręgu PZW w Zamościu - PEKAO SA I O/Zamość 84 1240 2816 1111 0000 4015 3573 z dopiskiem „Eliminacje do Grand Prix Polski 2019 Zamość” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2018 r.
Teamom, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę startową, a z przyczyn różnych nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.
Potwierdzenie obu wpłat na zawody eliminacyjne proszę przesłać mailem na sport@pzw.elblag.pl


4. Organizator pokrywa koszty ubezpieczenia zawodników.


II. Zasady sportowe:
1. Zawody rozegrane zostaną z jednostek pływających w dwuosobowych zespołach (teamy) zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW część II.3 oraz RAPR.
2. Teren zawodów i charakterystyka łowiska:
➢ Sektor na dzień 19 i 20.05.2018 r., od śluzy Rakowiec (24 km) do śluzy Michałowo (38 km), ślip łodzi w m. Letniki – Zakład Produkcji Wody w Ząbrowie.
➢ Organizator przewiduje dwa miejsca wypłynięcia w sektorze:
A – 31 km rzeki ( z wody)

 

Karta zgłoszenia PDF

Mapka Sektora z miejscami wypłynięcia

Orginalny komunikat