baner750x100

Komunikat nr 1 Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Grand Prix Polski 2017 „Puchar Nogatu 2017”

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW w Warszawie, organizuje w dniach 12-14.05.2017 r. Ogólnopolskie Zawody Spinningowe z cyklu Grand Prix Polski 2016 – „Puchar Nogatu 2017”.

 1. Informacje organizacyjne:

 1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Hotelu Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21. Przyjmowanie drużyn, zawodników i łodzi odbędzie się w dniu 12.05.2017 r. w godz. 1200- 1600.

   

 2. Zgłoszenia do udziału w zawodach prosimy nadsyłać na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 4 do Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW część II, w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2017 r. na adres – Okręg PZW w Elblągu ul. Sukiennicza 10, fax – 552370809, e-mail – sport@pzw.elblag.pl.

 3. Opłatę startową od zawodnika w wysokości 280 PLN należy wpłacić na konto Okręgu PZW w Elblągu – Bank PEKAO S.A. II O/Elbląg 42 1240 2265 1111 0010 3252 8076 z dopiskiem „Grand Prix Polski 2017” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2017. Zawodnikom, którzy dokonali zgłoszenia i wnieśli opłatę startową, a z przyczyn różnych nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.

 4. Organizator pokrywa koszty ubezpieczenia zawodników.

 1. Zasady sportowe:

 1. Zawody rozegrane zostaną z łodzi, zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW i RAPRyb, w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, w dwóch siedmiogodzinnych turach.

 2. Teren zawodów i charakterystyka łowiska:

 • Sektor I – rzeka Nogat od śluzy Szonowo do śluzy Rakowiec, slip łodzi na marinie w Malborku – OSiR ul. Parkowa.

 • Sektor II – od śluzy Rakowiec do śluzy Kopanowo, slip łodzi w m. Letniki - Zakład Produkcji Wody w Ząbrowie.

Średnia głębokość łowiska do 3,5 m, z licznymi wypłyceniami, zakolami i pozostałościami ostróg. Brzegi porośnięte trzciną, wypłycenia z kaczeńcami i nenufarami. Dominujące, drapieżne gatunki ryb to: okoń, szczupak, boleń, jaź, kleń i sandacz.

 1. Maksymalna moc silników na rzece Nogat nie jest określona. W obrębie startu obowiązuje strefa wolnego wypływania – max. prędkość do 5 km/h.

 2. Trening dla zawodników startujących w zawodach, w obrębie sektorów, do dnia 07.05.2017 r. W dniach od 08-12.05.2017 r. rzeka Nogat od śluzy Szonowo do śluzy Kopanowo zostaje wyłączona z wędkowania dla uczestników zawodów pod rygorem dyskwalifikacji. Dopuszcza się wędkowanie na odcinku rzeki Nogat poniżej śluzy Kopanowo i powyżej śluzy Szonowo do dnia 12.05.2017 r.

 3. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy z listy uprawnionych do Grand Prix Polski w dyscyplinie spinningowej w 2017 roku, zatwierdzonej przez GKS. Zawodnicy muszą posiadać licencję sportowca, aktualne badanie lekarskie oraz opłaconą składkę członkowską na 2017r.

 4. Zgodnie z ZOSW w PZW, na podstawie zgłoszeń zawodników, organizator przeprowadzi losowanie obsad jednostek pływających, numerów startowych i numerów jednostek pływających zgodnie z ZOSW pkt. 5.3 na 8 dni przed rozpoczęciem zawodów. Lista wylosowanych obsad zostanie umieszczona w komunikacie nr 2, na stronie internetowej Okręgu PZW w Elblągu. Zawodnicy zabezpieczają jednostki pływające we własnym zakresie, w porozumieniu ze sobą. W przypadku sporu, o wyborze jednostki decyduje zawodnik będący wyżej w aktualnej klasyfikacji GPX Polski. Obsady i numery jednostek pływających pozostają niezmienione przez obie tury zawodów.

 5. Każdy zawodnik musi posiadać siatkę, lub odpowiedni pojemnik, do przechowywania złowionych ryb w dobrej kondycji.

 6. Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia badania trzeźwości zawodników – przed i po każdej turze zawodów.

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie:

 1. Organizator zapewnia zawodnikom suchy prowiant i napoje na każdą turę zawodów oraz ciepły posiłek po każdej turze bezpośrednio w sektorach.

 2. Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy organizują we własnym zakresie. Organizator wskazuje możliwość zakwaterowania i wyżywienia w oparciu o:

 1. Hotel w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21 tel. 55 270 11 50, 55 270 11 79 (w pełni dostępny dla zawodników),

 2. Hotel Parkowy 82-300 Malbork ul. Parkowa 3 tel. 55 272 24 13

 3. Zajazd 22 82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 2E tel. 661 128 281

 1. Skład Głównej Komisji Sędziowskiej:

Sędzia Główny – Tadeusz Potasiński

Z-ca Sędziego Głównego – Zbigniew Chrzanowski

Sędzia Sekretarz – Maciej Smilgin, Iwona Smilgin

Sędziowie Sektorowi – Sławomir Perzyński, Ryszard Kisiel.

 1. Godzinowy harmonogram zawodów:

12.05.2017 r. (piątek):

12.00 – 16.00 – przyjmowanie drużyn, zawodników oraz łodzi na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21.

17.00 – uroczyste otwarcie zawodów ( miejsce jak wyżej)

17.30 – odprawa techniczna ( miejsce jak wyżej)

13.05.2017 r. (sobota):

6.30 – zbiórka zawodników w sektorach

6.30 – 7.15 – przygotowanie łodzi i zawodników do zawodów

7.30 – pierwszy sygnał (wypłynięcie łodzi w sektory)

8.00 – 15.00 – I tura zawodów

17.00 – ogłoszenie wyników I tury

14.05.2017 r. (niedziela)

6.30 – 7.15 – przygotowanie zawodników i łodzi do zawodów

7.30 – pierwszy sygnał (wypłynięcie łodzi do sektora)

8.00 – 15.00 – II tura zawodów

18.00 – uroczyste zakończenie zawodów

 

 1. Uwagi końcowe:

 1. Zawodnicy zobowiązani są do uczestniczenia w każdym punkcie programu zawodów od otwarcia do zakończenia. Program może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.

 2. Do komunikatu nr 2 dołączone zostaną graficzne załączniki obrazujące lokalizację sektorów.

 3. Telefony kontaktowe:

Zbigniew Chrzanowski – 609 006 207, Iwona Smilgin – 500 077 670

 

Wiceprezes ds. Sportu ZO

Zbigniew Chrzanowski