fister1

Sport

Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje

Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że w związku z ukazaniem się komunikatu GKS dotyczącego terminu rozegrania Spinningowych Indywidualnych Mistrzostw Polski na dzień 24-26.06.2022 r.           ( zgłoszenia do 15.06.2022 r.), zaistniała następująca sytuacja z przyczyn od nas niezależnych -        OKS planując, w grudniu 2021 roku, terminarz imprez okręgowych, nie mając podanej żadnej daty rozegrania Mistrzostw Polski, zaplanował rozegranie Spinningowych Indywidualnych Mistrzostw Okręgu na 2-3.07.2022 r. W tej sytuacji wyłonienie reprezentanta Okręgu na 2022 rok stało się niemożliwe.
W związku z tym OKS podjął decyzję o rozegraniu w dniu 3.07.2022 r. pierwszej tury zawodów eliminacyjnych do Mistrzostw Polski w 2023 roku. Druga tura zawodów odbędzie się w 2023 roku, zostanie zaplanowana w terminarzu okręgowych zawodów mistrzowskich i pozwoli na wyłonienie reprezentanta Okręgu na Indywidualne Spinningowe Mistrzostwa Polski w 2023 roku.
Informujemy, ze zaistniała sytuacja wynikła z późnego ustalenia przez GKS terminu Mistrzostw Polski.
Mamy nadzieję, że zmiana sposobu wyłonienia mistrza Okręgu na 2023 rok spotka się ze zrozumieniem zawodników Okręgu  i pozwoli w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji.
Okręgowy Kapitanat Sportowy

III Otwarte Integracyjne Spotkanie na Bałtyckiej Plaży'22 Beloniada dla każdego Wędkarze na Kółkach

Efekty współpracy i organizacji  Polskiej Szkoły Surfcastingu,Wędkarze na Kółkach oraz członków SKW Ecofishing Tubis przy wsparciu  Okręgu PZW w Elblągu

Zmiany w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego w dyscyplinie spławikowe i feederowej

Uchwała nr 10/V/2022
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 16.05.2022 r.


w sprawie: zmian limitów przynęt i zanęt w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW w dyscyplinie spławikowe i feederowej

Na podstawie § 31 ust. 2 w związku z § 30 pkt 1, 2 i 14 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
uchwala na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego PZW
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
uchwala:

§ 1
Zmiany w Zasadach organizacji sportu wędkarskiego w Polskim Związku Wędkarskim
 w części II.2 regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym:

- ust. 4.7.5. otrzymuje brzmienie: „Ogranicza się ilość używanych zanęt na każdą z tur dla jednego zawodnika: weterani, seniorzy, kobiety i młodzież, juniorzy, kadeci do 17 litrów.”
- ust. 4.7.9. otrzymuje brzmienie: „Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym: maksymalnie 0,5 litra ochotki (jokersa w tym 0,25l ochotki haczykowej) i 0,5 litra czerwonych robaków (dżdżownicowate - Lumbricidae), które muszą być przedstawione do kontroli w stanie niepociętym.”

Czytaj więcej...

Komunikat nr 1 XII Mistrzostw Polski w wędkarstwie brzegowo – plażowym (surfcasting) Łeba 2022


Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu, na zlecenie Zarządu Głównego PZW organizuje w dniach 13-15 maja 2022r. brzegowo – plażowe XII Mistrzostwa Polski. Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w trzech  turach i trzech sektorach zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW”, na przynęty naturalne. Zawody zaliczane są do cyklu GPP 2022r.
Zawody odbędą się pod patronatem honorowym:
- Burmistrza Miasta Łeba
- Prezesa ZO PZW w Elblągu
 Sponsorzy zawodów:
- Ecofishing, Dave Design Studio Reklamy
 Zawody sędziować będzie Główna Komisja Sędziowska w składzie:
Sędzia główny – Artur Kalinowski – SKK
Zastępca Sędziego Głównego – Ryszard Kisiel – SKK
Sędzia Sekretarz – Maciej Smilgin – SKK
Sekretariat – biuro zawodów – Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej GÓRNIK ul.Nadmorska 11 w Łebie
Prawo startu w zawodach mają członkowie PZW zgłoszeni przez macierzyste Okręgi i Kluby PZW, którzy posiadają:
- licencję sportowca PZW
- potwierdzenie opłaty za wędkowanie na wodach morskich
- aktualne badania lekarskie lub podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia

Czytaj więcej...

REGULAMIN TEAMOWYCH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU

1.    Cele organizacji teamowych spinningowych zawodów GRAND PRIX OKRĘGU:
•    Wyłonienie Teamowego Mistrza Okręgu,
•    Zainteresowanie wędkarzy teamową dyscypliną spinningową,
•    Mobilizowanie spinningistów w Okręgu PZW w Elblągu do uczestnictwa i rywalizacji w zawodach sportowych,
•    Integracja spinningistów oraz wymiana doświadczeń,
•    Zainteresowanie  juniorów dyscypliną spinningową i ich praktyczny rozwój poprzez uczestnictwo w zawodach.


2.    Spinningowe GRAND PRIX składa się z 4 tur spinningowych zawodów teamowych z łodzi, wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych Zarządu Okręgu na dany rok.
Regulamin i organizacja zawodów uwzględnia Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW i nie może być z nim w sprzeczności.


3.    Zawody rozgrywane są w kategorii „open” . Do uczestnictwa w zawodach zgłoszony może zostać aktualny członek Okręgu PZW w Elblągu.  


4.    Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie, zabezpieczenie i uprzątnięcie terenu zawodów oraz sprawy logistyczne należą do Koła (Klubu) będących współorganizatorem zawodów z cyklu Grand Prix.


5.    W każdych zawodach cyklu wręczone będą:
•    Puchary za zajęcie miejsc 1-3.


6.    Zawody rozgrywane są z jednostek pływających. Team składa się z dwóch zgłoszonych, przed pierwszą turą, zawodników i  pozostaje w niezmienionym składzie w całym cyklu Grand Prix Okręgu. Jednorazowo dopuszcza się wprowadzenie zawodnika rezerwowego, nie będącego członkiem innego zgłoszonego teamu.


7.    Team we własnym zakresie zabezpiecza łódź zgodną z ZOSW i Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej.
8.    W teamie może znajdować się tylko 1 junior ( wymagana zgoda opiekunów prawnych).


9.    Zawody rozegrane będą na akwenie wskazanym przez OKS, dopuszcza się organizację na akwenach mniejszych niż 300 ha.


10.    Do udziału w zawodach zawodnicy zgłaszają się zgodnie z zapisami komunikatów na dane zawody.


11.    Do końcowej klasyfikacji teamowej zaliczane będą wyniki wszystkich 4 zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu w celu wyłonienia Teamowego Mistrza Okręgu.


12.    Kalendarz okręgowy będzie uwzględniał zakończenie eliminacji w czasie umożliwiającym zgłoszenie teamów do Mistrzostw Polski


13.    Zwycięzcy w końcowej klasyfikacji teamowej otrzymują:
•    prawo startu w Mistrzostwach Polski (zawodnicy  zgłoszeni na Mistrzostwa Polski otrzymuje pełne zabezpieczenie finansowe startu w zawodach),
•    puchary za miejsca 1-3,
•    dyplomy honorowe za miejsca 1-3,
•    13 najlepszych teamów z cyklu Grand Prix Okręgu uzyska prawo udziału w integracji wędkarskiej na j. Drużno.


14.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.20221r.

Okręgowy Kapitanat Sportowy

Podkategorie